Intuitive Connection

Metoda Intuitive Connection (intuitivní propojeni)

Metoda Intuitive Connection (IC) vychází z Intuitivní Inteligence. Je zaměřená na přímé poznávání vnějšího světa a jeho propojení s procesy lidské psychiky.

Metoda byla založena Michalem Ivankou se záměrem obohatit tradiční terapeutické techniky v oblasti psychologické intervence.

Je zaměřená na efektivní poznání dané situace jedince a následné porozumění příčinám způsobujícím jeho aktuální stav. Metoda je aplikovaná formou terapeutického procesu.

Je kvalifikovaná jako alternativní terapeutická technika a využitelná v mnoha terapeutických směrech. Pro možnost používání metody je zapotřebí realizovat 18-ti měsíční výcvik.

Michal Ivanka ve své praxi aplikuje metodu pro rozeznání a řešení emocionálních stavů jedince.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!