S čím Vám můžeme pomoci

 

- když se přestáváte orientovat v nejrůznějších situacích a prožitcích

- když nejste spokojení sami se sebou, se svým životem

- když jste nespokojení v partnerském (sexuálním) životě

- když máte problémy s dětmi, s jejích chováním a výchovou

- když chcete dosáhnout vyšších cílů v zaměstnání

- když chcete rozvinout své schopnosti a nevíte jak

- když máte problémy v komunikaci s lidmi, trápí Vás stud a tréma

- když máte psychosomatické (tělesné) obtíže jako poruchy spánku, závratě apod.

- když máte úzkostné stavy, deprese a fóbie

- když máte pocit, že ztrácíte vlastní identitu

- poté, kdy Vám nedokázal pomoci nikdo z Vaších blízkých, zde je kontakt

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!