Jak systém IC funguje

 

Systém IC nabízí komplexní řešení v několikafázovém programu. Po absolvování celého programu je možné zaznamenat okamžité a viditelné změny jak psychické, tak fyzické. Nástroje a metody, které systém využívá, jsou jednoduše aplikovatelné a lze je využívat v každodenním životě.

 

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!