Podvědomí a emoční rovnováha

 

Důležitým bodem celého systému je ozdravení našeho podvědomí, celkové přeprogramování vnímání a nalezení emoční vyrovnanosti.

V našem podvědomí je uloženo velké množství informací. Jedná se především o prožitky, vzpomínky, asociace, ale také o potlačované emoce, které se většinou projevují v našem racionálním chování a jednání. V mnoha případech se mohou projevovat jako návaly vzteku nebo stresu, odpor ke konkrétní osobě, deprese, dokonce i fobie a v mnoha případech mohou vyvolat i fyzické obtíže či nemoci. Vědomí takovou možnost nemusí ani zaznamenat. Naše paměť je přehlcena momentálními prožitky a situacemi a zcela vypouští variantu, že většina současných stavů a naše celková nevyrovnanost může mít příčiny zakořeněné hluboko v našem podvědomí a návaznost na minulost.

Pro zlepšení současné psychické, ale i fyzické kondice je proto důležitá celková reflexe do našeho podvědomí, což v mnoha případech znamená návrat až do útlého dětství. Odhalení informací, které jsou příčinou naši momentální situace, emocionálního zvratu, je jen krok k dalšímu postupu. Abychom v sobě dokázali nastavit celkovou emocionální vyrovnanost, je nezbytné přijmout veškeré negativní prožitky z minulosti. Nikoliv odmítavým způsobem, ale naleznout za pomocí kreativních a imaginárních cviků schopnost, jak nechat spontánně proudit naše emoce. U mnohých se při takové regresi projeví emoce velmi silně a bývají provázeny různými jevy. Jde o přirozený vývoj, který je při této revitalizaci zcela běžný, dokonce žádoucí.

K harmonizaci našeho podvědomí a vědomí dochází až v momentě, kdy jsme zcela odhodláni vyrovnat se i s nejbolestivějším prožitkem a máme tu vůli úplně přeprogramovat vnímání a myšlení. V takové chvíli dochází ke změně, která může být patrná pouhým okem. Dojde ke změně výrazu v obličeji, mohou být znatelné změny ve způsobu pohybování či vyjadřování. Dochází nejen k psychickému, ale i fyzickému uvolnění, ústupu napětí a stresu. Každá vnější změna je odrazem změny vnitřní.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!