Terapie

 

Získání informací, které jsou potřeba pro řešení a léčení Vašich jak duševních tak fyzických potíží, je založeno na metodě Intuitive Connection Therapy neboli ICT.

Každý člověk má vrozenou intuici, podle které by se měl řídit. Jenže dnešní doba plná technických vymožeností Vám tuto intuici utlačuje a bohužel ji pomalu ztrácíte. Terapie ICT je terapeutická metoda založena na intuitivním myšlení a vnímání.

Každé léčení by mělo být na základě příčin Vašich potíží. Jenže mnoho lékařů neodhaluje příčiny, pouze léčí Vaše problémy. A právě pomocí terapie ICT zjistíme příčiny Vaší nemoci, na základě kterých stanovíme postup léčby.

Posláním terapie je péče o Vaší duši. Cílem pak je pomoci Vám najít nejlepší cestu plnou nových prožitků, sebepoznání a osobního rozvoje.

Pokud se zrovna nacházíte na rozcestí, v nesnadné životní situaci nebo jste stále plní ne příliš pozitivních příběhů z minulosti, obraťte se na nás.

Nabízíme osobní terapii, terapii online nebo terapii na dálku.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!