The Connection pravé a levé mozkové hemisféry

 

Nedílnou součástí celého systému IC je správné pochopení a využití obou mozkových hemisfér. Jejich správná harmonizace způsobí nebývalé výkony a dokáže přivodit zcela nové příležitosti.

Jak je známo, pravá (ženská) hemisféra mozku má funkci přirozené tvořivosti a kreativity. Nalézá nové, netradiční někdy až nekonvenční postupy a inovace. Hlavním aspektem je časté využití intuice a velké představivosti, které jsou důležitou součástí tvůrčího procesu.

Levá (mužská) mozková hemisféra je systém logického a analytického zkoumání. Svým způsobem je limitující, ale zároveň je rychlejší a dokáže racionálně zvážit a vyhodnotit situaci bez emocionálního zabarvení. Je to ta část mozku, jejíž funkce v dnešní době využíváme mnohem častěji.

Jako děti jsme aktivně přemýšleli pravou hemisférou. Nebyli jsme limitováni a časově omezování. Avšak častým ovlivňováním a formováním osobnosti, vytvářením termínů, jsme začali vše přehodnocovat a uvažovat za pomocí levé hemisféry. Každý z nás má však obrovský tvůrčí potenciál a intelekt, který je důležité rozvíjet. Jedině tak dochází nejen k osobnímu, ale především pak profesnímu růstu. Nejideálnější stav nastává v momentě, kdy jsou obě hemisféry v rovnováze.

K aktivaci a vyrovnanému zapojení levé a pravé poloviny slouží jednoduché a efektivní cviky, které probudí právě tu kreativní opomíjenou část mozku. Ve stavu absolutního oproštění se od logického myšlení, dojde k expanzi vnitřní imaginace a probuzení intuice, čímž dosáhneme maximálních výsledků a úspěchů.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!