Využití intuice

 

Mnohé z nás při vyslovení či přečtení slova intuice, napadne myšlenka, že jde jen o pár vyvolených, kterým tato schopnost byla dána do vínku při narození. Nebo že snad šestý smysl, jak je jinak označována intuice, nepatří do dnešní moderní přetechnizované doby. Opak je však pravdou. Každým dnem vznikají zcela nové a revoluční programy, které nabízejí astronomické výdělky, maximální výkony a neuvěřitelné úspěchy. Po podrobnější analýze je však patrné, že i rádoby moderní systémy vycházejí z nejpřirozenějších zákonitostí, které nám byly od přírody dány.

Nejen pro pár vyvolených, ale pro každého z nás se nabízí možnost odhalit svůj skrytý potenciál a překonat tak hranice a limity, které jsme si automaticky nastavili, aniž bychom uvažovali, že i my můžeme být velice úspěšní. Jedinou skutečností je zvolit správný způsob, jakým lze své přirozené schopnosti odhalit, aktivovat a naučit se je využívat v každodenním všedním i nevšedním životě.

Velice důležitým a ve své podstatě nepostradatelným faktem je pochopit a naučit se naslouchat své intuici. Zcela určitě jste se s touto situaci již nesčetněkrát setkali, ale zřejmě si ji ani neuvědomujete. Je to běžný projev dnešní doby, kdy dáváme přednost a více se spoléháme na technické vymoženosti a vůbec nám nedochází, že naše intuice vyprodukovala odpověď, po které pátráme, mnohem dříve. Prakticky v momentě, kdy vznikla naše otázka, následovala ihned odpověď.

Systém IC je vysvětlován jako terapeutická metoda primárně vycházející z intuitivního vnímání a celkového pojetí a pochopení situace za pomocí nejpřirozenějších schopností.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!