Frekvence Alfa a neomezený výkon našeho mozku

 

Systém IC je založen na principu, jak co nejpozitivněji vyhodnotit současnost a programovat budoucnost. Důležitým faktorem pro nastavení takové skutečnosti je schopnost naladit náš mozek na hladinu Alfa. Jedná se o jednu z frekvencí našeho mozku, na kterou se dostáváme většinou jen v průběhu spánku. Avšak její využívání v průběhu běžných denních výkonů, může vést téměř k zázrakům.

Za pomocí lehce aplikovatelných cviků je jednoduché se do stavu Alfa dostat prakticky kdykoliv a kdekoliv. Přepnutím na tuto hladinu můžete přeprogramovat cokoliv, odstranit fyzické bolesti, vyřešit náhlou krizovou situaci, nastavit úspěch nebo odbourat nápor stresu. Setrvání v hladině Alfa se dá definovat jako hluboká relaxace nebo meditace. Praktická technika relaxace neboli péče o tělo a mysl je velmi důležitá k nalezení fyzické a psychické rovnováhy. Za tohoto stavu dochází k posílení a regeneraci všech životních funkcí našeho organismu a k nastartování imunitního systému. Dochází tak k hlubšímu kontaktu s naším podvědomím a vnitřní mysli, což může pozitivně ovlivnit další vývoj a sled událostí.

S hladinou Alfa také úzce souvisí tzv. mimosmyslové vnímaní (Extra Sensory Perception). Za pomocí takového vnímání máme možnost a schopnost mentálně léčit nejen sami sebe, ale i druhé osoby. Mezi nejčastější jevy mimosmyslového vnímání patří například telepatie či jasnovidectví. Veškeré výzkumy a experimenty s jevy mimosmyslového vnímání potvrdily, že tyto schopnosti má v podstatě každý z nás. Liší se však stupněm rozvoje u konkrétní osoby.

K zaktivování těchto schopností lze dojít pravidelným tréninkem a práci s účinnými imaginárními technikami. Systém IC nabízí několik dobře aplikovatelných nástrojů, mentálních programů, díky kterým lze ovlivnit zdravotní stav, veškeré dění v životě, ale rovněž nabízí možnost pomáhat druhým a to i na dálku.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!