Diagnostika zdravotního stavu systémem IC

 

Vše souvisí se vším a stejně tak souvisí náš fyzický stav se stavem psychickým. Je všeobecně známo, že náš duševní (psychický) stav vyvolává a následně silně ovlivňuje každé naše onemocnění. Avšak dnešní oficiální medicína (zdravotnictví) se takovou variantou téměř vůbec nezabývá. Každý je vždy podroben mnoha vyšetřením všech tělesných orgánů a jejich funkčnosti, ale nikdo se už nezajímá o duševní stav pacienta. Známe však desítky případů, kdy se lidé prohlášení za nevyléčitelné, dokázali zcela uzdravit. Příčinou vyléčení se v takových případech stala změna vědomí a naprostá duchovní transformace nebo zcela spontánní způsob, což přispělo ke zlepšení tělesného stavu.

Terapie metodou IC dokáže okamžitě vyhodnotit a určit diagnózu veškerých fyzických obtíží. V případě, kdy už diagnóza stanovena je, pak je velmi důležité naleznout původ nemoci.

Často se může jednat i o tzv. dědičné nemoci, které si přenášíme v rámci rodiny. I takovým případům se dá za pomocí systému ICT předejít nebo je zcela odstranit.

 

Doprovodná léčba systémem IC

Je vědecky prokázáno, že organismus každého z nás je uzpůsoben tak, abychom se dožili až 140 let. Avšak vlivem mnoha faktorů je průměrný věk života téměř o polovinu nižší. V první řadě jde o nevhodný životní styl, díky kterému si vytváříme vhodné prostředí pro veškerá onemocnění a bolesti. Mezi takové faktory bezesporu patří špatné výživové zvyklosti, nedostatek pohybové aktivity, kouření, nadměrné požívání alkoholu a jiných návykových látek, neustálý stres a nápor vnějšího okolí, nedostatek spánku apod.

 

Voda a voda

Pro zachování našeho zdraví je nutné dodržovat pitný režim a celkově udržet rovnováhu mezi příjmem a výdejem tekutin. Naše tělo je ze 70% tvořeno z vody. Denně vyloučíme v průměru 2,4 litry tekutin, proto je nezbytné, abychom minimálně stejný objem opět přijali.

 

Vyvážená strava

Dalším nezanedbatelným faktorem je časté překyselení našeho organismu. V dnešní době, aniž bychom si to uvědomovali, se jedná o jeden z nejnebezpečnějších zdravotních problémů vůbec.

Zdraví je bezprostředně závislé na rovnováze kyselých a zásaditých látek v těle. Naše tělo správně funguje jako vyvážený celek pouze za předpokladu takové rovnováhy. Z toho důvodu je důležitý vyvážený příjem stravy a doplňování o minerály a stopové prvky přirozenou cestou. Pro organismus je nezbytně nutné udržovat hodnotu pH u krve v určitém rozmezí (7, 35 – 7, 45). Pokud by se hodnota pH snížila, člověk zemře. Proto je celá řada biochemických pochodů v těle zaměřena na udržení správného pH krve a to i za cenu nesprávné funkce jiného orgánu těla.

Pokud nejsou našemu tělu dodávány látky v rovnováze a přijímáme více kyselých než zásaditých, organismus je nucen použít pro redukci kyselin uložené zásadité látky. Například vápník z kostí a zubů, hořčík, který byl původně určen nervové soustavě apod. Z toho důvodu překyselováním organismu dochází k dysfunkcím orgánů, drtivé většině nemocí a v neposlední řadě k mnoha psychickým slabostem jako mohou být deprese či úzkosti.

 

Energie v lidském těle a její harmonizace

Centrem energetické potence a tím i zdrojem veškeré energie, která proudí naším tělem, jsou čakry. Všech sedm čaker je vzájemně propojeno sítí kanálů neboli meridiány, ve kterých proudí energie od orgánu k orgánu, od čakry k čakře. Kvalita fungování jedné z čaker se tedy odráží i na čakrách ostatních.

Někdy mohou být některé čakry zablokovány, což způsobuje, že životní energie nemůže volně proudit. K takovým blokacím dochází díky negativním vlivům z okolí. Může je způsobit strach, šok, napětí a další faktory. Nesprávným prouděním energie dochází k mnoha zdravotním a psychickým problémům. V takové situaci je důležitá harmonizace čaker a tím celé životní energie.

Existuje hned několik způsobů, jak takovou blokaci zjistit a následně harmonizovat. Mnoho z nich zvládne každý z nás sám bez cizí pomoci. Systém IC učí hned několik postupů a cviků, jak využít vlastních schopností k uvolnění blokací a dosáhnout úplné harmonie všech sedmi čaker. Jedná se o cviky, které lze praktikovat každý den a kdekoliv.

 

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!