Na svých cestách po Latinské Americe poznal místa, kde lidé žijí v souladu s přírodou, mají mimořádně vyvinuty intuitivní schopnosti, orientační smysl a jsou schopni přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách.

Je terapeutem metody Intuitive Connection a lektorem výukového systému Intuitivní Inteligence.

Studium psychologie absolvoval na univerzitě UNG Guadalajara Mexico.

Od roku 2008 rozšiřuje aktivně metodu Intuitive Connection.

Zabývá se tvorbou koncentračních cvičení zaměřených na intuitivní Inteligenci.

Aktuálně spolupracuje s organizacemi pro léčbu závislostí Mision Guadiana A.C., s univerzitami psychologie v Mexiku, s akademiemi osobního rozvoje v České Republice a v Mexiku, aplikuje metodu pro profesionální organizace v oblastich krizové intervence, v oblasti obchodu a marketingu, pro osobní růst a vývoj zaměstnanců a v oblasti sportu.

Individuálním způsobem vyučuje systém Intuitivní Inteligence metodou Intuitive Connection .

Metodu terapie aplikuje v individuálních konzultacích a ve skupinách.

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!