Průběh terapie

 

Na terapii není potřeba žádné speciální přípravy. V průběhu žádné z terapií nebudete uvedeni do nevědomého stavu, vždy budete přítomní.

Pokud máte domluvenou osobní terapii, je prvním krokem dostavit se na domluvené místo. V případě, že se cítíte bezpečněji v prostorách Vašeho domova, je možné, aby terapeut dojel k Vám (v rámci Prahy). Pro online terapii nebo terapii na dálku stačí napsat e-mail na info@michalivanka.com nebo se rovnou spojit pomocí Skypu.

Terapie je dlouhá většinou 1,5 hodiny. Terapeut se dostane na několik desítek minut do hluboké meditace, při které se dokáže úplně oprostit od veškerých myšlenek a naladit se na Vaše energetické pole. Díky meditaci obdrží informaci, která je důležitá pro objasnění Vaší situace. Dokáže se přenést do linie Vaší minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti. Vše zaznamenává pomocí automatického písma. Po ukončení meditace Vám terapeut předá informace, které zjistil. Jde pouze o jakési objasnění, z čeho vlastně pramení Váš problém.

Jediným sezením se Vaše situace nemusí vyřešit. Potom už záleží jen a jen na Vás, zda budete chtít v terapiích pokračovat. V takovém případě je nejlepší si domluvit navazující terapie, při kterých budete společně s terapeutem pracovat na odstranění svého problému. Délka dalších sezení je individuální.

 

Kurzy a workshopy

 

Nabízíme zajímavé kurzy zaměřené na rozvíjení vlastních přirozených schopností. Naučíte se jednoduchým meditačním a imaginárním cvikům, které přispěji k Vašemu osobnímu nebo profesnímu růstu, sebeovládání a samoléčbě. Kurzy je možné absolvovat i online!